Pravidlá a podmienky


 Naša ponuka

 Garancia najnižšej ceny

 Ochrana údajov s kreditnej karty

 Zmena alebo zrušenie rezervácie

 Ďalšie informácie

 Vylúčenie so zodpovednosti

 Ochrana súkromia

 Všeobecné ustanovenia

 Kontakt
Obsah tejto webovej stránky a služieb on-line rezervácie na tejto stránke sú vlastníctvom cestovnej kancelárie Connecto mare sro, za predpoklad, že sú pre vaše osobné a nekomerčné použitie v súlade s podmienkami nižšie. Podmienky a pravidla sú určené na ochranu užívateľov internetových stránok Connectotravel.com a ochrane cestovnej kancelárie. So objavovaniem na internetu sa snažíme ochranit pred nezodpovednim, znepokojujúcim a rušivým, ale aj protiprávnich čin a aktivit.

Tieto podmienky sú k dispozícii on-line, e-mailom alebo telefonicky. Pri prístupe a používaní našich webových stránok a / alebo ukončeni rezervácie, súhlasíte že ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s podmienkami, ktoré sú uvedené nižšie (vrátane vyhlásenie ochrany osobných údajov). 

NAŠA PONUKA

Všetky informácie o službamy ubytovania sú založené na údajoch, ktoré nám dali majiteľia ubytovania. Nájomníci majú tiež prístup k administratívnom systému a sú plne zodpovedné za aktualizáciu cien, dostupnosti a iných informácií zobrazených na našich webových stránkach. Každý prenajímateľ ubytovania zostáva zodpovedný v každej chvile za okolností, správnosť a úplnosť informácií uvedených na našich webových stránkach. Všetky jednotky boli kontrolované našimi agentmi a prezentujeme ich čim viac realisticky ako je možne.

Prostredníctvom tejto webovej stránky Connectotravel.com ponúka on-line rezervačný systému, cez ktorého návštevníci na našich webových stránkach môžu vykonať rezerváciu. Po vašej rezervácii prostredníctvom našich internetových stránok uzavierate zmluvu (právne záväzné) vzťah s ubytovaním ktore ste si rezervovali. Pri vykonávaní rezervácie Connectotravel.com len pôsobí ako sprostredkovateľ medzi vami a prenajímateľom ubytovania, transferuje detaily na zvolene ubytovanie, a zasiela potvrdenie rezervácie v mene prenajímateľa ubytovania.

Naše služby sú k dispozícii pre osobné, nekomerčné použitie, preto nie je povolené sťahovať alebo reprodukovať akýkoľvek obsah alebo informácie, softvér, produkty alebo služby ktore su k dispozícii na našich internetových stránkach pre akúkoľvek komerčnú alebo konkurenčnú činnosť.

Naším cieľom je poskytnúť potenciálnym hosťom z celého sveta možnosť rezervácie ubytovania na bezpečny, ekonomicky, rýchly a efektívny spôsob, a rozšírujeme a zlepšujeme štandardy svojej činnosti v súlade s najmodernejšými princípmi svetového cestovného ruchu.

Späť na začiatok 

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY

Všetky ceny na našich stránkach sú uvedené za jednu ubytovaciu jednotku a zahŕňajú DPH (daň z pridanej hodnoty) a všetky ostatné dane, pokiaľ nie je uvedené inak na stránke alebo potvrdeni. Niekedy sa ne weby ponúkajú zľavy pre niektoré ubytovania, ale majitelia ubytovacích zariadení môžu tiež špecifikovať zvláštne obmedzenia a podmienky spojené s ukončením termínu. Prosím, dôkladne preskúmajte podrobnosti a podmienky pri rezervácii.

Connectotravel.com vam garantuje najnižšiu cenu na trhu, a ak po rezervácii prostredníctvom našich stránkach nájdete online ubytovanie za rovnake podmienky, s nižšími cenami mi sa zaväzujeme vrátiť vam rozdiel v cene. Toto platí iba pre ceny kancelarie a Connectotravel.com ne zodpoveduje za nižšje alebo vyššje ceny ktore prenajímateľ predáva priamo, bez sprostredkovania.

Späť na začiatok 

OCHRANA ÚDAJOV S KREDITNEJ KARTY

Informácie z vašej kreditnej karty sú dané na zabezpečenie rezervácie, platba vopred vytvorené podľa formovanich požiadaviek prenajímateľa ubytovania alebo čo je vyjadrené v ponuke popri cene a na potrdeni ktore sa dostava po rezervácii. Ako by sme chránili dáta z kreditných kariet, používame "Secure Sockets Layer (SSL) technológie a vaše dáta su úplne bezpečne. SSL šifrovanie je testovaný systém, ktorý umožňuje aby váš prehliadač šifroval dáta automaticky predtym než nam ich odošlete. Pre niektoré špeciálne ponuky kreditna karta môže byť účtovana ihneď pri rezervácii, bez možnosti vracania peniazy. Skontrolujte prosím svoje údaje a informácie pri takejto rezervacie.

V prípade podvodu a zneužitia vašej platobnej karty od strany treťej osoby, väčšina bánk a spoločností kreditnich kariet nesie riziko a všetky náklady vyplývajúce z týrania.

Máte tiež možnosť platenia prostredníctvom devizovich prevodov pri rezervácii, ak zvolíte túto možnosť. Po rezervácii, naši operátori vám zašlu ponuku. V závislosti na krajine a banku, u ktorej budete vykonávať platbu, presun týchto prostriedkov môže trvať až týždeň. Je dôležité, aby ste faxovaly alebo poslali mail na bankove potvrdenie o platbe, pretože inak nemôžeme zaručiť vašu rezerváciu.


Bankový účet na devízové prevody:

Connecto Mare d.o.o
Roosevelt 54, 21000 Split
IBAN: HR72 2484 0081 1048 2342 7
SWIFT Code: RZBHHR2X
Bank details : Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Petrinjska 59, HR-10000 Zagreb, Croatia


Späť na začiatok 

ZMENA ALEBO ZRUŠENIE REZERVÁCIE

Ak chcete zmeniť alebo zrušiť rezerváciu, prosím, postupujte podľa pokynov, ktoré ste obdržali cez e-mail potvrdenie rezervácie. Majte na pamäti, že v súlade s výpovedouá lehotou sa môže účtovat časť alebo celkova suma rezervácie. Odporúčame, aby ste si pozorne prečítali storno podmienky pri rezervácii.
Pri vykonávaní rezervácie konkrétneho ubytovania, akceptujete a súhlasíte s výpovednou lehotou ktory je napisany v rezervácii a politikou v prípade nedodržania príchodu. Pravidlá o zrušení sú uvedené v popise pri rezervácii ubytovania, a tiež ich dostáneťe v potvrdení rezervácie po podaní žiadosti o zrušeni obdržíte potvrdenie o zrušení e-mailom. V prípade, že v primeranom čase obdržíte potvrdenie o zrušení, skontrolujte priečinok so spamom (spam folder).

Späť na začiatok 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Pri rezervácii, súhlasíte, že vám pošleme e-mail, v ktorom vám dame kompletné informácie o ubytovaní, ktoré ste si objednáli, pravidlá hotelu a storno podmienky. Tiež vam po pobyte pošleme e-mail ako bysme ocenili mieru kvality a spokojnosti so službami v hoteli iba aby sme informovali budúcich užívateľov o váše skúsenosti. Tiež vam budeme pravidelne posielať reklamné ponuky a novinky z našho podnikania.

Späť na začiatok 

VYLÚČENIE SO ZODPOVEDNOSTI

V súlade s vyššie uvedenými podmienkami, sme zodpovedný len za priame škody ktore ste pretrpeli a ktore vznikli pri neexistencii dodržiavanie povinností, ktoré sa týkajú našich služieb.

Connectotravel.com, alebo niektorý z jeho úradníkov, riaditelov, zamestnancov alebo zástupcov ktory podieľajú na vytváraní, sponzoring, podporu alebo iné vytváranie obsahu nebudu zodpovedný za akékoľvek trestne zodpovednosti, priame alebo nepriame straty alebo škody, straty zmluvy, akékoľvek nepresnosti týkajúce sa informácie uvedené na našich webových stránkach (vrátajuc ceny a dostupnosti), služby alebo produkty, ktoré ponúka hotel, poškodenie, strat alebo výdavky, ktoré ste zaplatili, alebo ktoré vznikli v dôsledku chýb, zranenia, nedbanlivosti, úmyselného konania, deliktu, zlyhania, overbookingu, štrajku alebo inih akciach v hoteli ktorý je mimo našej kontrole.

Späť na začiatok 

OCHRANA SÚKROMIA

Connect mare d.o.o. má vysoké etické štandardy a rešpektuje vaše súkromie. Záložily sme sa že vaše meno, adresa, e-mailovú adresa a informácie o kreditných kartách ktore su potrebné na rezerváciu nebudu odovzdáťe tretím stranám bez vášho súhlasu.

Pri rezervácii pre konkrétny typ ubytovania, od vas sa bude žiadat vyplnenie online formulára, ktorý obsahuje: meno a priezvisko, adresu, e-mailová adresu, telefónne číslo, údaje o kreditnej karte (typ kreditnej karty, meno majitela kreditnéj karty, čísla s kreditnéj karty, dátum vypršania platnosti karty, CVC kód). Tieto informácie sú nevyhnutné pre spracovanie vašej rezervácie (vrátajuc aj zasielanie e-mail potvrdenia vašej rezervácie).

V ciele ochrane vašich osobných informáciach použivame určité systémy. Aby sme chránili dáta z kreditných kariet, používame "Secure Sockets Layer (SSL) technológiu a vaše dáta su úplne bezpečne. Používame tiež aj bezpečnostné postupy a obmedzený prístup na používanie osobných údajov. Iba oprávnení zamestnanci majú prístup k osobným údajom, na splnenie ich povinností týkajúcich sa našich služieb.

Náš server a sieť sú chránené pred neoprávneným prístupom a máme systém, ktorý sleduje pokusy neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu našich serverov. Detaily o vašej kreditnej karty bude zachovane maximálne 7 dní po rezervácii, a potom sa vymazuju.

Ak sú vaše údaje nesprávne, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu support@connectotravel.com a na váše požiadanie ich zmenime.

Tiež cez e-mail, môžete požiadať, aby sme natrvalo odstránili vaše údaje z databázy.

Späť na začiatok 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Pôvodna chorvátska verzia týchto podmienok môže byť preložena na ine jazyky. Žiadne práva nemôžu byť dosiahnute v preloženej verzie. V prípade sporu o obsahu alebo tlmočeniu týchto termínov a podmienok, alebo nezrovnalosti alebo rozporov medzi chorvátskou verzio a všetkymi ostatnymi verziamy, budu sa použivat ustanovenia na chorvátskom jazyku. Chorvátska verzia je k dispozícii na našich webových stránkach (po vybraní chorvátskeho jazyka) a môže byť zaslaná písomne na vašu žiadosť.

Ak nie je uvedené inak, softvér potrebný pre naše služby je buď k dispozícii alebo sa používa na našich webových stránkach, a práva intelektuálneho vlastníctva (vrátane autorske práva), obsah a informácie a materiály a na našej webovej stránke sú vlastníctvom cestovnej kancelárie Connecto mare sro našich dodávateľov a služieb.

Tieto podmienky a poskytovania našich služieb sa riadia a interpretuju v súlade s právom Chorvátskej republiky a všetky spory vyplývajúce z týchto všeobecných podmienok a našich službach sa predložia príslušnému súdu v Splite, Chorvátsko.

Späť na začiatok 

KONTAKT

Cestovná kancelária Connecto mare sro. je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov. Connecto Mare sro je spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná na základe právnych predpisov Chorvátska a má svoju kanceláriu na adrese Roosevelta 54, 21000 Split.

Ak máte návrhy alebo pripomienky týkajúce sa ochrany súkromia, kontaktujte nás na naše e-mail support@connectotravel.com.

V každom okamihu máme právo zmeniť spôsob, akým zbierame, spracujeme a poskytujeme osobné údaje a ďalšie informácie, ktoré považuje za relevantné. Preto sa toto vyhlásenie môže zmeniť alebo doplniť tak, aby boli v súlade s najnovšími trendmi.

Späť na začiatok